Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 9 September 1992 (Leuven)

Date :
09-09-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920909-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Het verhuren van een parking valt niet onder toepassing van de wet op de handelshuurovereenkomst. Dienvolgens is de clausule waarbij jaarlijks de eenzijdige verbreking toegelaten is mits vooropzeg van drie maanden geldig op voet van het gemeen recht. In casu maakt de eis van de verhuurder op voet van deze clausule geen rechtsmisbruik uit. Bezettingsvergoeding is verschuldigd door een huurder die zich na het einde van de huur zonder recht noch titel in het goed handhaaft. Indien de verhuurder niet kan bewijzen dat de huurder het goed heeft beschadigd, is hij niet bij machte het herstel van het goed in zijn vroegere vorm, noch schadevergoeding te bekomen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.