Arbeidshof: Arrest van 16 Juni 1981 (Luik (Luik)). RG 20215

Date :
16-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810616-7
Numéro de rôle :
20215

Résumé :

Het instellen van een rechtsvordering in omstandigheden die doen blijken van een lichtzinnigheid waarvoor ieder bedachtzaam man zich zou hebben behoed, wettigt de verwijzing van de verzekerde in de kosten als bepaald in artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.