Arbeidshof: Arrest van 25 Mei 1978 (Luik (Luik)). RG 78/6710

Date :
25-05-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780525-1
Numéro de rôle :
78/6710

Résumé :

Wanneer de wanuitvoering van een verbintenis strafrechtelijk gesanctioneerd is (vordering tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld), kan de schuldeiser van de verbintenis zijn vordering steunen hetzij op de kontraktuele aansprakelijkheid hetzij op de deliktuele aansprakelijkheid. De omstandigheid dat de rechtspleging aanvankelijk werd ingeleid op grond van de overeenkomst belet de werknemer niet naderhand te verwijzen naar de deliktuele aansprakelijkheid.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.