Arbeidshof: Arrest van 7 September 1984 (Luik (Luik)). RG 51344

Date :
07-09-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840907-4
Numéro de rôle :
51344

Résumé :

De rechtspraak van Hoven en Rechtbanken heeft weliswaar al altijd aangenomen dat de de aangezochte rechtsmacht zich over de gezondheidstoestand van de sociaal verzekerde tijdens het rechtsgeding kan uitspreken, krachtens de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek, doch daarentegen is het niet denkbaar dat de rechter een deskundigenonderzoek gelast om de toekomstige gezondheidstoestand van het slachtoffer te kennen. Omtrent elk verder verloop van de ongeschiktheid is dus een nieuwe administratieve procedure nodig en moet de ongeschiktheid dus opnieuw worden beoordeeld door de Administratieve medische overheid die ermee is belast ze te controleren.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.