Arbeidsrechtbank: Vonnis van 19 September 1977 (Luik). RG 75/61256

Date :
19-09-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770919-5
Numéro de rôle :
75/61256

Résumé :

Wanneer een vordering tot doel heeft de erkenning van een recht en niet de betaling van een rete of pensioen of van enig gelijkaardig voordeel is de gewone procedurevergoeding verschuldigd.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.