Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Juni 1973 (Luik). RG 1341

Date :
26-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730626-6
Numéro de rôle :
1341

Résumé

In artikel 15, alinéa 2 betekent het woord "opzegging" afdanking. Het was de bedoeling van de wetgever een overeenkomst over de opzeggingstermijn te vermijden op een ogenblik waarop de bediende niet op voet van gelijkheid met zijn werkgever kan praten. Eens de afdanking gegeven kan de bediende als gelijke onderhandelen. Hij is vrij.

Jugement

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.