Hof van Beroep: Arrest van 1 April 1983 (Luik)

Date :
01-04-1983
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19830401-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Het loonverlies voor het verleden moet berekend worden op grond van het jaarloon dat het slachtoffer zou hebben verdiend voor elk verlopen jaar, onder aftrek van de tussenkomsten van de verzekeraar-wet, het verschil geïndekseerd zijnde op de dag van het arrest. De huishoudelijke waarde van een vrouw die alleen leeft met drie kinderen ten laste op 't ogenblik van het ongeval kan op 12.000 F per maand worden geraamd. Het toekomstig ekonomisch nadeel moet worden vergoed onder de vorm van een geïndekseerde rente op grond van het loon op het ogenblik van het arrest. De morele schade kan op 1.000 F worden geraamd per hospitalisatiedag en op 750 F per dag thuis. De toekomstige morele schade voor een blijvende ongeschiktheid van 100 % kan op 2.500.000 F worden bepaald. Zelfs indien de bijstand van derden ten huize kostelijker is dan de hospitalisatie, is de terugkeer van het slachtoffer in zijn gewone levenssfeer geboden door het beginsel van de vergoeding in natura. Het kan bovendien in de huidige stand van zaken niet worden aanvaard dat de getroffene zou worden geplaatst in een gespecialiseerde installing tegen zijn zin. De schade voortvloeiende voor de toekomst uit de noodzaak van de hulp van derden kan worden vergoed door toekenning van een geïndekseerde rente. Dergelijke rente, vastgesteld in funktie van de tegenwoordige voorwaarden, zou moeten worden herzien indien de burgerlijke partij de aanspraak op derden-tussenkomst zou laten varen, zoals die vandaag de dag werkt. Dergelijke rente zou moeten opgeheven ingeval van opname in een gespecialiseerd milieu of een hospitaal. Het past derhalve de betichte of zijn verzekeraar in staat te stellen na te gaan of de levensvoorwaarden van de burgerlijke partij geëvolueerd zijn, en hem toe te staan om van de burgerlijke partij het bewijs te eisen van de betalingen verricht om haar betrekkingen met de omgeving te verzekeren. De rente berekend op grond van de wetgeving inzake arbeidsongevallen moet worden afgetrokken van de rente in gemeenrecht voor bijstand van derde-personen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.