Hof van Beroep: Arrest van 9 Januari 1979 (Luik). RG 85/71162

Date :
09-01-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790109-1
Numéro de rôle :
85/71162

Résumé :

De belgische wet inzake adoptie is zodanig verknocht met de zorg om bescherming van de jeugd, met de organisatie van de afstamming en bijgevolg met de conceptie zelf van de hele familiale instelling, dat zij aan essentiële beginselen van de morele, politieke en economische orde van ons land raakt. Wanneer een vreemde wet - in casu de algerijnse wet - de adoptie of de wettiging door adoptie niet kent, moet, op grond van de exceptie die op de openbare orde beroep doet, de toepassing van deze wet worden geweerd, hoewel ze volgens de principes inzake wettenconflict, zoals verwoord in artikel 344 van het Burgerlijk Wetboek, toepasselijk zou zijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.