Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 16 November 1981 (Luik)

Date :
16-11-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811116-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Indien de medische deskundige maatregel geëist door de aanleggers van buitenmatige kosten meebracht in verhouding met het bedrag van de schade, waarvan de minnelijke vergoeding niet werd gevraagd, dan behoort het aan de eiser de helft van zijn expertisekosten te laten en tussen de partijen de rechtsplegingsvergoeding m.b.t. deze onderzoeksmaatregelen te kompenseren.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.