Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 19 Juni 1981 (Luik)

Date :
19-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810619-2
Numéro de rôle :

Résumé :

De overheid heeft de verplichting om voor het verkeer alleen die wegen te openen die een zeker veilig gebruik mogelijk maken inachtgenomen de gewone gebruiksvoorwaarden van betrokken baan, straat of weg. Zij moet bovendien er de veiligheid op verzekeren door aangepaste politiemaatregelen. Een louter slipgevaarteken was in casu onvoldoende om de aandacht van een voorzichtig weggebruiker te vestigen op het bestaan van een onkontroleerbare gladheid die al acht ongevallen heeft veroorzaakt tijdens dezelfde maand, zelfs voor een voertuig dat tegen 30 km/u rijdt.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.