Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 9 Januari 1992 (Luik). RG 83/1635;83/2198

Date :
09-01-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920109-7
Numéro de rôle :
83/1635;83/2198

Résumé :

De vraag of alcoholmisbruik kan worden beschouwd als een geestesziekte in de zin van de wet van 26 juni 1990, kan niet abstract en absoluut worden beantwoord. Alcoholmisbruik kan wegens de chroniciteit, de anciënniteit, de frequentie en de ernst ervan, tot aantasting van het geestesvermogen leiden, en, in dat bijzonder opzicht, een geestesziekte worden. Bijgevolg past het, vooraleer te oordelen of iemand die chronisch en kennelijk aan alcoholisme lijdt, het openbaar ministerie te verzoeken, overeenkomstig artikel 30, alinéa 3, 4° van de wet, bijkomende informatie betreffende het gedrag van deze alcoholverslaafde in te winnen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.