Rechtbank van eerste aanleg: Beschikking van 27 Juni 1994 (Luik)

Date :
27-06-1994
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940627-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Ingevolge een notariële leningsakte (met hypotheekstelling) wordt er door de schuldeiser beslag gelegd in handen van een BVBA op de aandelen waarvan de schuldenaar titularis is in deze BVBA. Vervolgens richt de schuldeiser zich (op eenzijdig verzoekschrift) tot de beslagrechter om een wisselagent te laten aanstellen om deze aandelen op de beurs te verkopen, in toepassing van art. 1523 Ger.W. De beslagrechter willigt dit verzoek in, en beveelt, voor zoveel als nodig, de afgifte door de BVBA van de certificaten van inschrijving in het aandelenregister aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, op straffe van een dwangsom. Tevens wordt de BVBA het bevel opgelegd om de nieuwe vennoten in het aandelenregister in te schrijven.

Ordonnance :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.