Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 December 1972 (Mechelen). RG 32881

Date :
05-12-1972
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721205-1
Numéro de rôle :
32881

Résumé :

Wanneer bij een tussenvonnis geveld in toepassing van art. 751 van het gerechtelijk wetboek uitdrukkelijk gepreciseerd wordt dat de heropening der debatten bevolen wordt ten opzichte van eisende partij, volgt daaruit dat op de zitting waarop de debatten heropend worden uitsluitend de eisende partij mag verschijnen en pleiten. Zulks stemt overigens volledig overeen met hetgeen de heer Van Reepinghen, Koninklijk Commissaris voor de gerechtelijke hervorming, desbetreffende in zijn verslag vooropgestelde (cfr. Uitgave Belgisch Staatsblad, 1964, blz. 321, 4de Lid).

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.