Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 Februari 1992 (Nijvel). RG 15.006

Date :
07-02-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920207-9
Numéro de rôle :
15.006

Résumé :

De ambtenaar dient in principe de administratieve beslissing af te wachten vooraleer zich tot de rechtbank te kunnen wenden en dit tegen de cassatierechtspraak in die stelt dat de driejarige verjaringstermijn aanvangt op de datum van het voorval dat de schade teweegbracht.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.