Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 September 1972 (Oudenaarde). RG 2130

Date :
18-09-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720918-4
Numéro de rôle :
2130

Résumé :

Het College van Geneesheren-Directeurs bepaalt de normen waarvan moet voldaan worden om tussenkomst te verkrijgen. Het is de rechtbank niet toegelaten andere normen vast te leggen dan deze welke door het voornoemd College werden vastgesteld.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.