Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 September 1975 (Tongeren). RG 730

Date :
08-09-1975
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750908-8
Numéro de rôle :
730

Résumé :

Wanneer het deskundig rapport tot een lichte fysieke arbeidsongeschiktheid _ in casu 3 % _ en tot een ekonomische repercussie van 0 % besluit, dient de Rechtbank met de grootste omzichtigheid te oordelen alvorens de deskundige in zijn mening te volgen. Zo in het rapport elementen te vinden zijn die het concurrentievermogen van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt dreigen te verminderen dient aan het slachtoffer een economische arbeidsongeschiktheidsgraad erkend.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.