Arbeidsrechtbank: Vonnis van 21 Februari 1972 (Turnhout). RG 672

Date :
21-02-1972
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720221-13
Numéro de rôle :
672

Résumé :

Werknemer voorheen in bezit gesteld van model A van de medische controle met opdracht formulier, bij ziekte, te laten invullen door controledokter. Ter hand stellen van model A maakt het verzoek uit van de werkgever, waardoor de werknemer verplicht wordt een geneeskundig getuigschrift over te maken. Dat dezelfde terhandstelling van een model A voldoet aan de term "desgevraagd" van artikel 29 bis dat aan de werknemer oplegt zich ter controle aan te bieden, indien, zoals in casu, het niet bewezen is dat zijn gezondheidstoestand zulks niet toeliet.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.