Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 29 April 1993 (Turnhout)

Date :
29-04-1993
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19930429-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Aangezien, krachtens het decreet van 25 februari 1975, de aansluiting van een minderjarige niet-betaalde sportbeoefenaar bij een sportvereniging, die door zijn wettelijke vertegenwoordiger niet medeondertekend is, nietig is, mag in een dergelijk geval de vrijheid van een niet-betaalde minderjarige voetballer om zich zonder transfervergoeding aan te sluiten bij enige voetbalclub niet worden gehinderd door de K.B.V.B. of door de club waarbij hij tot dan toe heeft gevoetbald.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.