- Decision du 12 janvier 2012

12/01/2012 - M11-3-0579/8208

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 7 juni 2011, waarbij verzoekers q.q. om de toekenning hebben gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van seksueel misbruik gepleegd op Jamie.