- Arrêt du 19 décembre 2011

19/12/2011 - 2011/AR/40

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Met de door de wet van 20 december 1999 ingestelde werkbonus die deel uitmaakt van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de werknemer moet rekening gehouden worden om het netto referteloon te bepalen bij de berekening van de aanvullende vergoeding brugpensioen.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • WERKIEDEN

  • BRUGPENSIOEN

  • AANVULLENDE VERGOEDING WERKGEVER

  • WERKBONUS