- Arrêt du 23 mars 2012

23/03/2012 - 2010/AR/62

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De publiciteitsregels in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 en de sanctieregeling in artikel 171 van dezelfde wet alsook in artikel 22ter van de RSZ-Wet, in zoverre zij gelden voor een deeltijds werknemer met een variabel werkrooster, zijn niet in strijd met artikel 4.1 van de raamovereenkomst gevoegd bij de Richtlijn 97/81/EG van 15 december 1997 de Raad betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • RSZ BIJDRAGEN

  • DEELTIJDSE ARBEID

  • PUBLICITEIT

  • SANCTIE VERMOEDEN VOLTIJDSE ARBEID