- Arrêt du 8 avril 2013

08/04/2013 - 2012/AG/123

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

1) Een concurrentiebeding wordt rechtsgeldig in een geschrift vastgelegd wanneer

het in het arbeidsreglement is opgenomen en de werknemer in de individuele

arbeidsovereenkomst verklaart de bedingen van dit arbeidsreglement te

aanvaarden.

2) Enkel de werknemer kan opwerpen dat het concurrentiebeding als onbestaande

wordt aangezien omdat de jaarloongrens bij het einde van de

arbeidsovereenkomst niet overschreden wordt.

3) Een concurrentiebeding heeft uitwerking wanneer aan de arbeidsovereenkomst

een einde komt ingevolge medische overmacht die de werknemer treft.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

 • : 1) ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • BEDIENDEN

 • CONCURRENTIEBEDING

 • GESCHRIFT 2) ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • BEDIENDEN

 • CONCURRENTIEBEDING

 • BESTAANSVOORWAARDE

 • VAN DWINGEND RECHT TEN VOORDELE VAN WERKNEMER 3) ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • BEDIENDEN

 • CONCURRENTIEBEDING

 • UITWERKING

 • EINDE DOOR OVERMACHT