- Jugement du 3 février 2011

03/02/2011 -

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De Rechtbank van Koophandel is bevoegd inzake de overdracht van een handelszaak, zelfs wanneer hierbij ook een handelshuur betrokken is. Art 591.1? Ger.W. dient restrictief geïnterpreteerd.Vorderingen die de huurrelatie overstijgen vallen niet onder artikel 591,1? Ger.W. Dit is het geval wanneer een vordering in schadevergoeding blijkens de termen van de dagvaarding ook gericht is tegen een partij ( de overlater van het handelsfonds) die geen partij was bij de huurovereenkomst.


Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • materiele bevoegdheid

  • overdracht handelszaak

  • handelshuur