- Jugement du 18 avril 2011

18/04/2011 - 010-323

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Wanneer de indeling in verschillende categorieën van schuldeisers niet objectief kan worden verantwoord dient de homologatie te worden geweigerd. De onmisbaarheid voor de toekomst blijft een vrij subjectief gegeven. De diensten van het advocatenkantoor dat de WCO aanvraag begeleide, kan evengoed in de toekomst door anderen worden verzekerd. Bij gebrek aan objectief criterium inzake differentiatie is het plan strijdig met de openbare orde.

Wanneer een schuldeiser opzettelijk wordt weggelaten uit de lijst van de schuldeisers, dan worden de wettelijke bepalingen niet nageleefd en kan er evenmin tot homologatie overgegaan worden.


Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • Wet Continuïteit

  • homologatie- gelijkheid schuldeisers

  • opzettelijke weglating van een schuldeiser.