- Jugement du 4 octobre 2013

04/10/2013 - ME27.l1.12431-10

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • 1) Rechtsmacht Belgische correctionele rechter

  • feiten in Duitsland

  • vereiste van strafbaarstelling in buitenland

  • strafuitsluiting volgens Duits recht 2) Valsheid in geschriften

  • valse factuur

  • bedoeling om heling of witwas te verdoezelen 3) Witwasmisdrijf art. 505, lid 1, 3° Sw.

  • geen kennis basismisdrijf vereist

  • wederrechtelijke oorsprong

  • geen cumulatie verbeurdverklaring o.b.v. basismisdrijf en op basis van witwasmisdrijf