Hof van Cassatie: Arrest van 14 Oktober 1968 (België)

Datum :
14-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681014-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Bevat geen strafrechtelijke sanctie het artikel 2, lid 2, van de wet van 2 april 1965 betreffende de nationaliteit van de zee- en binnenvaartschepen, bepaling volgens welke het bevel over een Belgisch schip alleen mag worden opgedragen aan een persoon van Belgische nationaliteit.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.