Hof van Cassatie: Arrest van 18 Oktober 1968 (België)

Datum :
18-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681018-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Onder het stelsel betreffende de erfregeling der kleine nalatenschappen is niet ontvankelijk de eis tot overname beperkt tot het huis en de meubelen, die deel uitmaken van een landbouwbedrijf. (Wet van 16 maart 1900 tot wijziging van het stelsel betreffende de erfregeling der kleine nalatenschappen, art. 4.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.