Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1973 (België)

Datum :
09-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730309-11
Rolnummer :

Samenvatting :

Een overeenkomst die in de tijd gespreide prestaties inhoudt en gesloten is voor onbepaalde tijd, kan op elk ogenblik door iedere partij worden beëindigd, indien deze beëindiging niet is uitgesloten door een bijzondere wettelijke regeling, ongeacht of de opzeggende partij gehouden is om iets te doen of om iets niet te doen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.