Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 19 Januari 1960 (Charleroi)

Datum :
19-01-1960
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19600119-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De curator is door de wet belast met een opdracht van openbare orde. Hij heeft de plicht en het recht het faillissement als een goed huisvader te beheren in het belang van allen. Hij heeft dan ook de bevoegdheid de belangen van de bevoorrechte schuldeisers te doen gelden, wanneer deze nalaten het te doen. Hun belangen, verre van in tegenstrijd te zijn met deze van de gewone schuldeisers, zijn deze van een goed beheerd faillissement.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.