Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 1 Oktober 1991 (Luik). RG 83/1635;83/2198

Datum :
01-10-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19911001-6
Rolnummer :
83/1635;83/2198

Samenvatting :

De onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardende erfgenamen moeten de roerende goederen van de nalatenschap door een notaris of een gerechtsdeurwaarder openbaar laten verkopen, maar moeten hiervoor geen machtiging van de voorzitter van de rechtbank bekomen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.