10 December 2010

Title Language Date
10.12.2010 ? Bericht - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen - Aanslagjaar 2011 Dutch 10-12-2010
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 10.12.2010 Dutch 10-12-2010
10.12.2010 - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen Dutch 10-12-2010
Nummer R 197/04-01 Dutch 10-12-2010
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 10.12.2010 (F.09.0100.N) Dutch 10-12-2010
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 10.12.2010, Zaak F.09.0129.N Dutch 10-12-2010
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 10.12.2010 (2) Dutch 10-12-2010
Nummer R 190/01-02 Dutch 10-12-2010
Nummer R 196/05-06 Dutch 10-12-2010
Nummer R 189/11-01 Dutch 10-12-2010
Corrigendum dd. 10.12.2010 aan de circulaire nr. AFZ/97-41 dd. 03.04.1997 Dutch 10-12-2010
Nummer R 190/01-02 Dutch 10-12-2010
Nummer R 18/04-02 Dutch 10-12-2010
10.12.2010 - Arrêté du Gouvernement flamand portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions French 10-12-2010
10.12.2010 ? Avis - Système permettant aux travailleurs indépendants et aux sociétés d'éviter une majoration d'impôt et à certains contribuables (personnes physiques) d'obtenir une réduction d'impôt - Exercice d'imposition 2011 French 10-12-2010
Numéro E 197/04-01 French 10-12-2010
Arrêt de la Cour de Cassation du 10.12.2010 French 10-12-2010
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.12.2010, Cause F.09.0129.N French 10-12-2010
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.12.2010 (F.09.0100.N) French 10-12-2010
Numéro E 18/04-02 French 10-12-2010