08 November 2017

Title Language Date
08.11.2017 - Tariefbericht 640 Dutch 08-11-2017
08.11.2017 - Tariefbericht 643 Dutch 08-11-2017
Gerechtelijk Wetboek Dutch 08-11-2017
Strafwetboek Dutch 08-11-2017
Burgerlijk Wetboek Dutch 08-11-2017
Wetboek van Vennootschappen Dutch 08-11-2017
Commentaar van art. 145^23, WIB 92 Dutch 08-11-2017
Commentaar van art. 145^22, WIB 92 Dutch 08-11-2017
08.11.2017 - Tariefbericht 642 Dutch 08-11-2017
08.11.2017 - Tariefbericht 641 Dutch 08-11-2017
Commentaar van art. 156bis, WIB 92 Dutch 08-11-2017
Arrest van het hof van beroep te Gent dd. 08.11.2016 Dutch 08-11-2017
08.11.2017 - Tariefbericht 644 Dutch 08-11-2017
08.11.2017 - Tarif-avis 643 French 08-11-2017
08.11.2017 - Tarif-avis 640 French 08-11-2017
Code Civil French 08-11-2017
08.11.2017 - Tarif-avis 642 French 08-11-2017
Commentaire de l'art. 145^22, CIR 92 French 08-11-2017
Commentaire de l'art. 145^23, CIR 92 French 08-11-2017
Code Judiciaire French 08-11-2017