27 March 2001

Title Language Date
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P990949N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P010286N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P990956N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P010026N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P991221N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P991325N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P990983N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P010410N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P990995N Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P990551N Dutch 27-03-2001
Hof van Beroep: Arrest van 27 Maart 2001 (Brussel). RG 113;V;99 Dutch 27-03-2001
Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 2001 (België). RG P001517N Dutch 27-03-2001
Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 2001 (Belgique). RG P991325Nt French 27-03-2001
Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 2001 (Belgique). RG P991221N French 27-03-2001
Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 2001 (Belgique). RG P990995Nt French 27-03-2001
Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 2001 (Belgique). RG P990983Nt French 27-03-2001
Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 2001 (Belgique). RG P010026N French 27-03-2001
Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 2001 (Belgique). RG P010410Nt French 27-03-2001
Cour du Travail: Arrêt du 27 mars 2001 (Liège (Namur)). RG 6194/98 French 27-03-2001
Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 2001 (Belgique). RG P990956N French 27-03-2001