19 October 2005

Title Language Date
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P050858F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P051287F Dutch 19-10-2005
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Advies van 19 Oktober 2005 (België). RG 16/2005 Dutch 19-10-2005
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Advies van 19 Oktober 2005 (België). RG 15/2005 Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P050933F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P050900F Dutch 19-10-2005
Hof van Beroep: Arrest van 19 Oktober 2005 (Antwerpen). RG 2004AR1449 Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P051182F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P051041F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P050741F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P050730F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P051272F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P050069F Dutch 19-10-2005
Hof van Cassatie: Arrest van 19 Oktober 2005 (België). RG P050807F Dutch 19-10-2005
Cour de cassation: Arrêt du 19 octobre 2005 (Belgique). RG P050933F French 19-10-2005
Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 19 octobre 2005 (Belgique). RG 15/2005 French 19-10-2005
Cour de cassation: Arrêt du 19 octobre 2005 (Belgique). RG P050900F French 19-10-2005
Cour de cassation: Arrêt du 19 octobre 2005 (Belgique). RG P050858F French 19-10-2005
Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 19 octobre 2005 (Belgique). RG 16/2005 French 19-10-2005
Cour de cassation: Arrêt du 19 octobre 2005 (Belgique). RG P051287F French 19-10-2005