03 February 2010

Title Language Date
Hof van Cassatie: Arrest van 3 Februari 2010 (België). RG P.09.1476.F Dutch 03-02-2010
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Advies van 3 Februari 2010 (België). RG 03/2010 Dutch 03-02-2010
Hof van Beroep: Arrest van 3 Februari 2010 (Antwerpen). RG 2009EV53 Dutch 03-02-2010
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Advies van 3 Februari 2010 (België). RG 04/2010 Dutch 03-02-2010
Hof van Cassatie: Arrest van 3 Februari 2010 (België). RG P.09.1510.F Dutch 03-02-2010
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Advies van 3 Februari 2010 (België). RG 05/2010 Dutch 03-02-2010
Hof van Beroep: Arrest van 3 Februari 2010 (Gent). RG 2008/AR/1441 Dutch 03-02-2010
Hof van Cassatie: Arrest van 3 Februari 2010 (België). RG P.08.1771.F Dutch 03-02-2010
Hof van Beroep: Arrest van 3 Februari 2010 (Gent). RG 2008/AR/0683 Dutch 03-02-2010
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Aanbeveling van 3 Februari 2010 (België). RG 06/2010 Dutch 03-02-2010
Cour de cassation: Arrêt du 3 février 2010 (Belgique). RG P.08.1771.F French 03-02-2010
Cour de cassation: Arrêt du 3 février 2010 (Belgique). RG P.09.1510.F French 03-02-2010
Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 3 février 2010 (Belgique). RG 03/2010 French 03-02-2010
Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 3 février 2010 (Belgique). RG 05/2010 French 03-02-2010
Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 3 février 2010 (Belgique). RG 04/2010 French 03-02-2010
Tribunal du Travail: Jugement du 3 février 2010 (Mons (Mons)). RG 09/2041/A French 03-02-2010
Cour de cassation: Arrêt du 3 février 2010 (Belgique). RG P.09.1476.F French 03-02-2010
Commission pour la Protection de la Vie Privée: Recommandation du 3 février 2010 (Belgique). RG 06/2010 French 03-02-2010