11 October 1933

Title Language Date
OVEREENKOMST betreffende de bestrijding van den handel in meerderjarige vrouwen, onderteekend te Geneve, den 11n October 1933. - Toetreding van Turkije Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, ondertekend te Geneve, op 11 oktober 1933. - Toetreding van Madagascar Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, ondertekend te Geneve op 11 oktober 1933. - Verklaring van de Niger Dutch 11-10-1933
OVEREENKOMST tot vordering der internationale verspreiding van opvoedende films, ondertekend te Genève, op 11 October 1933. - Bekrachtigingen en toetredingen Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de beteugeling van de handel in meerderjarige vrouwen, ondertekend op 11 October 1933, te Geneve. - Bekrachtiging door Frankrijk Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de beteugeling van handel in meerderjarige vrouwen, geteekend te Geneve, op 11 October 1933.- Toetreding van Turkije Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, ondertekend te Geneve, op 11 oktober 1933. Kennisgevingen door Senegal Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, ondertekend te Geneve, op 11 oktober 1933 Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, ondertekend te Geneve, op 11 oktober 1933. - Toetreding van Algerie Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende de bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, ondertekend te Geneve, op 11 oktober 1933. Dutch 11-10-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST ter Bestrijding van de Handel in Meerderjarige Vrouwen, ondertekend de 11 October 1933, te Geneve. - Toetreding van de Socialistische Sovjetrepubliek van Wit-Rusland Dutch 11-10-1933
CONVENTION pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractere educatif, signee a Geneve, le 11 octobre 1933. - Ratifications et adhesions French 11-10-1933
CONVENTION relative a la repression de la traite des femmes majeures signee a Geneve, le 11 octobre 1933. - Adhesion de la Turquie French 11-10-1933
CONVENTION INTERNATIONALE relative a la repression de la traite des femmes majeures, signee a Geneve, le 11 octobre 1933. - Adhesion de Madagascar French 11-10-1933
CONVENTION INTERNATIONALE relative a la repression de la traite des femmes majeures, signee a Geneve le 11 octobre 1933. - Declaration du Niger French 11-10-1933
CONVENTION INTERNATIONALE relative a la repression de la traite des femmes majeures, signee a Geneve, le 11 octobre 1933. - Ratification par la France French 11-10-1933
CONVENTION INTERNATIONALE relative a la repression de la traite des femmes majeures, signee a Geneve, le 11 octobre 1933. - Adhesion de l'Algerie French 11-10-1933
CONVENTION INTERNATIONALE relative a la repression de la traite des femmes majeures, signee a Geneve, le 11 octobre 1933. - Notifications du Senegal French 11-10-1933
CONVENTION INTERNATIONALE relative à la répression de la traite des femmes majeures, signé à Genève le 11 octobre 1933. - Adhésion de la Turquie French 11-10-1933
CONVENTION INTERNATIONALE relative à la répression de la traite des femmes majeures, signée à Genève, le 11 octobre 1933 French 11-10-1933