23 November 1933

Title Language Date
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende het goederenvervoer per spoorweg en bijlagen, ondertekend op 23 November 1933, te Rome en Additionele Overeenkomst, ondertekend op 13 Mei 1950, te Bern. - Bekrachtiging door Noorwegen, Nederland en Joegoslavie Dutch 23-11-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST van 23 November 1933 betreffende het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg , van toepassing vanaf 1 October 1938. - Wijzigingen aan zekere Eenvormige Bijkomende Bepalingen , en invoeren van een nieuwe D. C. V. welke de ouderdom der kinderen die kosteloos of tegen verminderde prijzen vervoerd worden, nader bepaalt Dutch 23-11-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST van 23 November 1933 betreffende het goederenvervoer per spoorweg , van toepassing vanaf 1 October 1938. - Invoeren van een eenvormige bijkomende bepaling betreffende de wijze van handelen in geval van overbelasting van het materieel Dutch 23-11-1933
WIJZIGING van de internationale overeenkomst van 23 November 1933, betreffende het goederenvervoer per spoorweg . - Verkorting van de vervoertermijn voor sommige bederfelijke waren, in internationaal verkeer verzonden met een vrachtbrief voor vrachtgoed Dutch 23-11-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende het vervoer van goederen per spoorweg en Bijlagen, ondertekend op 23 November 1933, te Rome. - Nieuwe tekst van Bijlage I Dutch 23-11-1933
INTERNATIONALE OVEREENKOMST betreffende het vervoer van goederen per spoorwegen en Bijlagen, ondertekend op 23 November 1933, te Rome. - Additionele Overeenkomst, ondertekend op 13 Mei 1950, te Bern Dutch 23-11-1933
CONVENTION INTERNATIONALE concernant le transport des marchandises par chemin de fer et annexes, signees a Rome, le 23 novembre 1933 et convention additionnelle, signee a Berne, le 13 mai 1950. - Ratification par la Norvege, les Pays-Bas et la Yougoslavie. French 23-11-1933
CONVENTION du 23 novembre 1933 concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer , entrée en vigueur le 1er octobre 1938. - Modifications apportées à certaines Dispositions complémentaires uniformes et création d'une D.C.V. nouvelle précisant l'âge des enfants transportés soit gratuitement, soit à prix réduit. French 23-11-1933
CONVENTION du 23 novembre 1933 concernant le transport de marchandises par chemins de fer , entrée en vigueur le 1er octobre 1938. - Création d'une disposition complémentaire uniforme relative à la manière de procéder en cas de surcharge du matériel. French 23-11-1933
CONVENTION INTERNATIONALE concernant le transport des marchandises par chemin de fer et Annexes, signées à Rome, le 23 novembre 1933. - Nouveau texte de l'Annexe 1 French 23-11-1933
MODIFICATION a la convention internationale du 23 novembre 1933, concernant le transport des marchandises par chemins de fer . - Reduction du delai de transport pour certaines marchandises perissables expediees en trafic international sous le couvert d'une lettre de voiture de petite vitesse. French 23-11-1933
CONVENTION INTERNATIONALE concernant le transport des marchandises par chemins de fer et Annexes, signees a Rome, le 23 novembre 1933. - CONVENTION ADDITIONNELLE, signe a Berne, le 13 mai 1950. French 23-11-1933