Arbeidshof: Arrest van 3 Maart 1995 (Antwerpen). RG 93545

Date :
03-03-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950303-6
Role number :
93545

Summary :

Dat aan de tussenvordering uitgaande van het RSVZ, waarbij bepaalde jaren uit de beroepsloopbaan voor de bescherming van het pensioen van zelfstandige worden gelicht, geen beperking in de tijd mag worden gelegd en uitwerking heeft op dezelfde datum als de vordering zelf. De arbeidsgerechten beschikken bij de beoordeling over bestreden beslissingen over een rechtsmacht die niet wordt beperkt door de voorschriften die de wetgever aan de administratie oplegt. De arbeidsgerechten hebben de verplichting om na te gaan of de betrokkene aan alle wettelijke verplichtingen voldaan heeft gezien de toepasselijke reglementering van openbare orde is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.