Arbeidsrechtbank: Vonnis van 13 Maart 1972 (Antwerpen). RG 32881

Date :
13-03-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720313-1
Role number :
32881

Summary :

Een dubbel vakantiegeld is een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst en dient derhalve bij toepassing van artikel 20 van de samengeordende wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden in aanmerking te worden genomen bij het berekenen van de aan een bediende toekomende verbrekingsvergoeding.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.