Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 Oktober 1973 (Antwerpen). RG 161

Date :
08-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731008-4
Role number :
161

Summary :

Het niet eerbiedigen van de uurrooster spijts herhaalde verwittigingen is een reden tot onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst temeer wanneer het gaat over het openhouden van een winkel van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.