Hof van Cassatie: Arrest van 1 Oktober 1968 (België)

Date :
01-10-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19681001-2
Role number :

Summary :

Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest dat het beroep van de belastingplichtige tegen een beslissing van de directeur der belastingen verwerpt, zonder te antwoorden op een middel dat regelmatig bij conclusie tot staving van het beroep werd voorgedragen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.