Hof van Cassatie: Arrest van 13 Maart 1978 (België). RG 80/3477

Date :
13-03-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780313-9
Role number :
80/3477

Summary :

Wanneer uit de in het middel aangehaalde conclusie niet blijkt dat de getroffene enig element aanvoerde tot bewijs van het beweerde bestaan van een vaststelling, door de geneesheren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, van een verergering van zijn gezondheidstoestand, kan het arbeidshof de vordering tot herziening afwijzen door erop te wijzen dat die vordering op een loutere bewering van de getroffene steunt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.