Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1969 (België)

Date :
13-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691113-2
Role number :

Summary :

De bewijslast wordt niet omgekeerd door het arrest dat de echtscheiding op grond van bepaalde feiten toestaat, na te hebben vastgesteld dat de verwerende partij in deze vordering, door opzettelijk geen tegenverhoor te doen afnemen, in gebreke is gebleven het niet beledigend karakter te bewijzen van de door het rechtstreeks getuigenverhoor bewezen feiten. ( Burg. Wetb., art. 231 en 1315. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.