Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1969 (België)

Date :
14-02-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690214-1
Role number :

Summary :

De eigenaar van een ingesloten erf heeft het recht in rechte te doen erkennen dat de ligging van de wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg die is welke hij door dertigjarige verjaring verkregen heeft en niet die welke bepaald wordt bij de artikelen 683 en 684 van het Burgerlijk Wetboek.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.