Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1970 (België)

Date :
16-11-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701116-6
Role number :

Summary :

Nietig is de in het Duits gestelde voorziening tegen een in het Nederlands gewezen beslissing van de Herkeuringsraad. (Wet van 15 juni 1935, art. 27 en 40.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.