Hof van Cassatie: Arrest van 18 Februari 1974 (België)

Date :
18-02-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740218-1
Role number :

Summary :

De verbeurdverklaring van een auto als een tuig verboden bij artikel 8 van de jachtwet van 28 februari 1882, wordt wettelijk bevolen door het arrest dat vaststelt dat de beklaagde die wagen heeft gebruikt om wild te vangen en te doden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.