Hof van Cassatie: Arrest van 18 Maart 1969 (België)

Date :
18-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690318-3
Role number :

Summary :

Het hof van beroep, rechtdoende op een beroep tegen de beslissing van de directeur der directe belastingen, mag zijn beslissing niet gronden op zijn persoonlijke kennis van de feiten van de zaak. (Impliciete oplossing).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.