Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1973 (België)

Date :
18-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730918-6
Role number :

Summary :

De beklaagde die voor de onderzoeksgerechten betwist dat hij mag vervolgd worden wegens bepaalde feiten, omdat deze niet begrepen zijn onder de feiten waarvoor een vreemde regering de uitlevering heeft toegestaan, werpt zodoende een betwisting op over de ontvankelijkheid van de strafvordering, doch niet over de bevoegdheid van deze gerechten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.