Hof van Cassatie: Arrest van 2 Juni 1970 (België)

Date :
02-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700602-3
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel waarbij tegen het bestreden arrest als grief wordt aangevoerd niet ontvankelijk te hebben verklaard een betwisting die het ook ongegrond heeft verklaard.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.