Hof van Cassatie: Arrest van 21 September 1978 (België)

Date :
21-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780921-7
Role number :

Summary :

De verplichting vonnissen en arresten te motiveren beantwoordt aan een vormvoorschrift; niet ontvankelijk is dan ook een middel waarin enkel wordt gezegd dat de redengeving van de bestreden beslissing niet logisch is <1>. (Art. 97 Gw.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.